Перелік соціологічних установ України

У таблиці, що наводиться нижче, поданий перелік соціологічних установ (соціологічних центрів, інститутів, груп, служб…) України, які виконували дослідження, результати яких публікувалися на цьому плоті (або у випусках розсилки автора).

Виходячи з потреб компактного подання результатів досліджень, при їх публікації наводяться не повні назви, а коди (скорочені назви) установ, що виконали відповідне дослідження. Ці коди містяться в першому рядкові таблиці.

Якщо певна установа має свою власну ділянку (веб-сайт) в Мереживі, назва цієї установи подається як поклик на ту ділянку.

Код Повна назва установи
RBG Research&Branding Group
TNSU TNS Ukraine
ВСС Всеукраїнська соціологічна служба
ІСПП Iнститут соцiальної та полiтичної психологiї АПН України
КІПУГ Київський інститут проблем управління ім. Горшеніна
КМІС Київський міжнародний інститут соціології
НІСД Національний інститут стратегічних досліджень
СГР Соціологічна група “Рейтинг”
УДК “Українське демократичне коло” (ймовірно видає фальсифіковані дані)
УІСД Український інститут соціальних досліджень
ФОМУ ФОМ-Украина“, спільний проєкт Фонду “Абшєствєнає мнєніє” (ФОМ, Москва) і “Української маркетингової групи” (UMG, Київ).
ЦР Центр Разумкова (Центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова)
ЦС Центр “Соціс” (“СОЦІС – Центр соціальних та політичних досліджень”)
ЦСВ Центр соціологічних та політологічних досліджень “СОЦІОВИМІР”
ЦСДС Центр соціальних досліджень “Софія”
ЦСМ Центр “Соціальний моніторинг”
ЦСТСП Центр соціальних технологій “Соціополіс”
ЮСС Юкрейніан соціолоджі сервіс

Установи посортовані в абетковому порядку за кодом установи.

Цей перелік не вичерпний і буде поповнюватись по мірі потреби.

Сповіщення

Сповіщення на пошту:

Надається FeedBurner

Архіви