Про подання політичних рейтингів

Не плоті нерідко публікуються результати опитів громадської думки. Здебільшого це політичні рейтинги кандидатів на певну посаду (в основному на посаду Президента України) або рейтинги політичних партій (для виборів у Верховну Раду).

Зазвичай, такі рейтинги наводяться не окремо, в разом із результатами инших подібних досліджень за певний період. Виходячи з потреби в компактному й наочному поданні даних, результати таких рейтингів поміщаються в таблицю. Кожен рядок цієї таблиці (окрім першого – “шапки”) містить дані окремого рейтингу для певного дослідження, а кожен стовпчик (окрім першого й останнього) – числа для відповідної альтернативи.

Таке подання спрощує задачу порівнювання результатів із різних досліджень, а також дозволяє простіше висновувати певні “усереднені” величини для альтернатив. Це, в свою чергу, дозволяє скласти припущено більш правильне, ближче до дійсности уявлення про справжню величину рейтингу для відповідної альтернативи.

Вміст таблиці

Перший стовпчик таблиці рейтингів містить коди установ (соціологічних центрів, або інститутів, груп, служб…), які виконали дослідження, результати якого наводяться у відповідному рядкові. Такі коди (а не повні назви відповідних установ) наводяться щоби не захаращувати таблицю даними, які до того ж нерідко повторюються. Перелік кодів соціологічних установ разом із їхніми повними назвами наводиться на сторінці Перелік соціологічних установ України.

Останній стовпчик містить реквізити дослідження: дату початку й кінця власне опитування (“польовий етап”), чисельність вибірки й заявлена похибка опиту.

Перший рядок містить заголовки таблиці, в яких (окрім першого й останнього стовпчика) наведені умовні позначки (зазвичай скорочення) для альтернатив відповідного опиту. Це можуть бути перші літери прізвища кандидата або скорочення назви відповідної партії. Зазвичай, такі скорочення розкриваються для кожної окремої таблиці під нею.

Окрім альтернатив кандидатів або партій наводяться ще дві альтернативи:

  • ПВ – “проти всіх”
  • НВ – “не визначився”

до яких нерідко добавляють ще одну

  • НБУ – “не братиму участи”.

Якщо якесь значіння відсутнє (не досліджувалось) для певного рейтингу, у відповідній комірці таблиці ставиться “-” (мінус), а якщо таке значіння невідоме (не наведене джерелом даних, хоча можливо й отримане в дослідженні) – ставиться “?” (знак питання); значок “~” (тильда) означає “приблизно”.

Виноски

Зазвичай не всі альтернативи для певного рейтингу можна (а декотрі й не бажано) помістити в таблицю (внаслідок, скажімо, обмежень на її ширину). Такі альтернативи разом із їхніми значіннями наводяться у виносках.

Виноски подаються під таблицею рейтингів. Кожна виноска позначаються “*” (зірочкою), за якою наводиться її номер. Виноска прив’язуються до відповідного рейтингу через зазначення її номеру після коду установи для цього рейтингу.

Окрім значінь альтернатив, що не потрапили в таблицю, текст виноски може містити також инші доречні зауваження щодо відповідного рейтингу, скажімо, застереження про перерахунок даних або додаткові результати дослідження, що не увійшли в таблицю.

Сповіщення

Сповіщення на пошту:

Надається FeedBurner

Архіви